Tolk

In april 2013 is Jelien afgestudeerd als Tolk Nederlandse Gebarentaal.
Jelien is vaardig in zowel Nederlandse Gebarentaal als Nederlands met Gebaren.
Wil je Jelien aanvragen als tolk? Neem dan contact met mij op via 06-52286601 of info@jelienkruizinga.nl.

Wat is de taak van een tolk?
Een tolk heeft als taak de communicatie tussen horenden en doven en/of slechthorenden zo goed en optimaal mogelijk te laten verlopen. In een situatie vertaalt de tolk alles van gesproken taal naar Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands met Gebaren (NmG) en ook van NGT of NmG weer terug naar het gesproken Nederlands. Zo is het gesprek voor alle aanwezigen te volgen.

In welke situaties kan je een tolk aanvragen?
Eigenlijk kan je in elke denkbare situatie een tolk aanvragen, bijvoorbeeld:

  • Onderwijssituatie
  • Werksituatie
  • Feesten
  • Tandartsbezoek
  • Begrafenis
  • Workshopdeelname
  • Kerkdiensten
  • Ouderavonden
  • Enz...
Twijfel je over een situatie of je daarbij een tolk kan en mag inzetten, neem dan gerust even contact met Jelien.

Jelien werkt volgens de leveringsvoorwaarden van de NBTG.

© 2013, Jelien Kruizinga